Är kroppen en m...

Lugnet innan st...

Den magiska but...

Jag tror det fö...

Disciplin och h...

Som healer kommer jag ofta i kontakt med personer som varit utbrända men som är på väg tillbaka. Ofta handlar det om Reikikursdeltagare som genom Reikiinitieringen fått tillgång till mer daglig mängd livsenergi. Mer mängd energi - inte längre några problem? Tyvärr finns det fler faktorer i ekvationen... 
 
I teorin är det tämligen enkelt. Det spelar ingen roll om energiutflöderna är små eller stora, få i antal eller många. Det vik...

Inte nödvändigt...

I min roll som healer och coach kommer jag ofta i kontakt med människor som söker förändring. Det är lika ofta chefer som vill ta sig och arbetesplatsen till en ny nivå, som det är personer som vill bort från vissa relationer, yrken, beteenden och krav. 
 
Sedan finns det personer som är ganska nöjd med tillvaron och därför inte vill ha så mycket förändring. 
 
Vilken av de båda kategorierna tror ni möter mest förän...

Hämta fler inlägg